اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

تامین سلامت مردم در سوئیس

بخش خصوصی به اندازه‌ای در سوئیس توسعه یافته است که حتی شرکت‌های بیمه هم به بخش خصوصی واگذار شده است. از طرف دیگر سلامت جامعه برای […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

چرا سوئیس را برای تحصیل انتخاب کنم؟

سوئیس یک جمهوری فدرال در اروپاست که در غرب و مرکز این قاره واقع شده است و با کشورهای ایتالیا و فرانسه و آلمان و اتریش […]